Aktuelle saker

Her kan du lese om de ulike kampanjene vi jobber med i 2021.

Aktuelle Saker 2

Resirkuleringsfond for offshore fartøy

Maritimt Forum foreslår at det etableres et resirkuleringsfond for offshorefartøy som vil bli maritim sirkulærøkonomi i praksis. Resirkulering har stort potensiale for vekst, som samtidig kan gi aktivitet langs hele kysten.

Les mer her.