Litauisk forretningsdelegasjon til Haugesund

Hvor Haugesund Rederiforening - Møllerveien 6
Pris Gratis

Den 6. og 7. november kommer en litauisk forretningsdelegasjon til Haugesund. Den ledes av ambassadøren med målsetting om å styrke samhandlingen.

Jonas Paslauskas
Litauens ambassadør til Norge, Jonas Paslauskas. Foto privat.

Litauen hadde en sterkt voksende økonomi fra begynnelsen av 2000-tallet til 2008. BNP økte med 77 prosent. Finanskrisen i 2008–2009 gjorde at Litauens BNP i 2009 falt med dramatiske 14,7 prosent. Senere har Litauen lyktes med å trekke til seg en del IT-bedrifter.

28,5 prosent av verdiskapingen kom i 2017 fra industrien og 68,3 prosent fra tjenesteyting. I 2015 gikk Litauen over til euro.

Norsk eksport til Litauen i 2016 var på 5,106 milliarder norske kroner. Samme år importerte Norge varer fra Litauen til en verdi av NOK 6,72 milliarder. Norsk utenrikshandel med Litauen er jevnt økende. Skipsindustrien spiller her en viktig rolle.

Opplysningene er hentet fra Store norske leksikon.

Som en del av delegasjonsbesøket blir det presentasjoner og B2B-møter/mingling i Haugesund Rederiforening mellom kl. 16.00 og 18.30 tirsdag den 6. november.

Foruten den litauiske ambassadøren møter du disse litauiske bedriftene. Les her.

Gateway Norway står ansvarlig for arrangementet sammen med Maritimt Forum.