Kortreist kompetanse: Frokostseminar om nye regler for gjenvinning av skip

Hvor Eurojuris Haugesund - Haraldsgata 90
Pris Gratis

Nye regler for gjenvinning av skip trådte i kraft 1. januar i år, med en gradvis innfasing for seilende skip.

Thor Harald Eike Og Werner Dagsland
Werner Dagsland (t.h.) leder kurset. Han er advokatfullmektig i advokatfirmaet Eurojuris i Haugesund. I sju år arbeidet han bl.a. med maritimt sikkerhets- og miljøregelverk i Sjøfartsdirektoratet. Her sammen med Thor Harald Eike som er daglig leder for Eurojuris Haugesund.

I et nøtteskall innebærer de nye reglene at rederiet må

  • påse at alle rederiets berørte skip har på plass et gyldig sertifikat for fortegnelse over farlige materialer om bord (IHM-sertifikat),
  • etablere rutiner for innkjøp og vedlikehold som sørger for at IHM til enhver tid er oppdatert gjennom hele skipets levetid og
  • være påpasselig med å etterleve regelverket for skip som skal tas endelig ut av drift.

Verftsindustrien og leverandørindustrien forventes også å ha god kjennskap til regelverket, herunder hvilke krav som stilles til varedeklarasjoner når det gjelder materialer og utstyr som håndteres ved bygging og vedlikehold av skip.

Vår erfaring er at det særlig er stor usikkerhet rundt de to siste strekpunktene. Hva er gode nok innkjøpsrutiner for å få fornyet sitt IHM-sertifikat? Det er ikke mangel på tjenestetilbydere som tilbyr omfattende pakker for å bistå rederiet med å holde IHM oppdatert, men trenger det egentlig å være så omfattende? Og hva forventes egentlig av et rederi når et skip skal utfases? Flere pågående saker i Norge og i andre EU-land vil f.eks. kunne få betydning for hvor grensen går mellom akseptert tilpasning i markedet og ulovlig omgåelse av etablerte regler.


Arrangør

Eurojuris Haugesund og Maritimt Forum for Haugalandet og Sunnhordland