Arbeidsgiverforpliktelser for ansatte på sokkel og skip (utland)

Hvor
Pris Gratis

Trygt i havn med skatt, arbeids- og oppholdstillatelser, trygd og arbeidsgiveravgift. Deloitte tilbyr kursrekke i samarbeid med Maritimt Forum.

Skip I Las Palmas Havn  Byen Er I Disse Dager Vertskap For En Skipsfarts Og Offshorekonferanse Signert Haugalandet
Illustrasjonsfoto. Offshoreinstallasjoner og skip i Las Palmas havn.

Vi ønsker velkommen til webinar om utenlandsk beskatningsrett og lønnsrapportering av arbeidere på skip og installasjoner på utenlandsk sokkel. I forrige webinar konsentrerte vi oss om norsk sokkel/norske farvann.

Opplever du mange skjær i sjøen når det skal lønnsrapporteres? Har du din fulle hyre med å orientere deg når det kommer til skatteplikt og trygdemedlemskap for ansatte bosatt både innenfor og utenfor EU?

Webinarinnhold

Dette er andre webinar i en webinarserie på tre med fokus på offshorearbeidere på norsk og utenlandsk sokkel, og mannskap på utenlandske-, NOR- og NIS-skip. Webinarserien omhandler rett til beskatning, trygdemedlemskap etter norsk rett og EU-forordning, lønnsrapportering, regler for oppholds- og arbeidstillatelse, og konsekvenser etter Brexit. Vi hjelper deg med å navigere deg i regelverket ved hjelp av en praktisk case-basert tilnærming.

Neste webinar tar for seg konsekvenser etter Brexit. Webinarene vil til orientering ikke behandle selskapsskatt og eller fremmede lands rett.

Målgruppe

Webinaret passer for deg som jobber med ledelse, HR-personell, økonomi- og lønningsansvarlige, medarbeidere på legal eller i finans- eller skattefunksjoner, og lønningsmedarbeidere.


Arrangør

Deloitte i samarbeid med Maritimt Forum