Kortreist kompetanse: Frokostseminar om cyber security i maritime operasjoner

Hvor Advokatfirmaet Eurojuris Haugesund - Haraldsgata 90
Pris Gratis

I Rederiforbundets årlige konjunkturundersøkelse i 2018 ble Cyberangrep rangert som en større trussel for drift av skip enn terror- og piratvirksomhet.

Werner Dagsland
Advokatfullmektig Werner Dagsland

Med en rekke elektroniske systemer for sikker navigering, som f.eks. ECDIS, GMDSS, AIS og integrerte broalarmsystemer, er overflatene som et cyberangrep kan gå etter, stadig økende for skipsfarten. Det gjelder både skip, havner og laste- og losseterminaler. Og trusselen er ikke hypotetisk; det har skjedd flere kjente angrep, hvor særlig angrepet mot MAERSK i 2017 satt en støkk i rederinæringen, forsikringsverdenen og lovgivende organer som IMO og EU. Økt bevissthet om risiko, regelverk og best practice er sentralt for å stå best mulig rustet mot kjente trusler og truslene som kommer.

Advokatfullmektig Werner Dagsland og senioringeniør ved Sjøfartsdirektoratet Nils Haktor Bua drar gjennom regelverksutviklingen nasjonalt og internasjonalt. Hvilke krav stilles egentlig til rederiene? Vi ser også på risikobildet. Hvordan utvikler risikobildet seg, og hvordan kan rederiene best sikre seg mot cyberangrep?

Vi byr på rundstykker og nykokt kaffe. Velkommen!


Arrangør

Eurjuris Haugesund i samarbeid med Maritimt Forum