Grunnleggende skipsarbeidsrett

Hvor Quality Maritim Hotell Haugesund
Pris Gratis

I samarbeid med Maritimt Forum inviterer Eurojuris til gratis halvdagsseminar om skipsarbeidsrett med fokus på sentrale emner i skipsarbeidsloven. Foredragsholdere er Eurojurisadvokater Odd Gunnar Kallevik og Iselin Landa Osmo. De legger opp til et praktisk seminar med gode muligheter for å stille spørsmål og komme med innspill. Seminaret passer for alle som arbeider med HR innenfor maritim sektor.

Eurojuris
Iselin Landa Osmo og Odd Gunnar Kallevik

Emner som behandles:

 • HR og vernelovgivning
 • Rederiets plikter
 • Ansettelse og prøvetid
 • Arbeids- og hviletid
 • Lønn
 • Advarsel, oppsigelse og avskjed
 • Krav til arbeidsmiljø
 • Barn og unge i arbeid
 • Medbestemmelsesrett
 • Rett til permisjon
 • Kontrolltiltak
 • Arbeidstakers lojalitetsplikt
 • Arbeidsgivers styringsrett
 • Diskriminering og varsling
 • Ytringsfrihet
 • Tvister

Arrangør

Maritimt Forum og Eurojuris Haugesund