Brexit, handelskrig og Norge

Haugesundkonferansen 2019 retter søkelyset mot de store spørsmålene for Norge som eksport- og skipsfartsnasjon når også NHOs Tore Myhre innleder på konferansen.

Tore Myhre
Avdelingsdirektør NHO Internasjonal avdeling, Tore Myhre.

Tore Myhre er direktør i NHO sin internasjonale avdeling og har markert NHO i diskusjonene om Brexit, EU, EØS og EFTA foruten i spørsmål vedrørende amerikansk handelspolitikk under Donald Trump.

På Haugesundkonferansen møter Tore Myhre næringsminister Torbjørn Røe Isaksen og den britiske ambassadøren til Norge, Richard Wood. Samtidig arbeides det med å få den amerikanske ambassadøren Kenneth. J. Braithwaite over.

– Vi ønsker oss et lite toppmøte om internasjonal handel og skipsfart i Haugesund den 5. februar, sier Sverre Meling jr. som leder programkomiteen for Haugesundkonferansen.

Du kan lese mer om konferansen her.

(Tekst SMe. Foto NHO)