Bygger to nye bøyelaster for kontrakt med Equinor

Knutsen NYK Offshore Tankers (KNOT) skal bygge to nye bøyelastere etter at rederiet har vunnet en langtidskontrakt med Equinor i Brasil.

Trygve Seglem
Arkivfoto: Skipsreder Trygve Seglem i Haugesund Rederiforening.

De to DP2 bøyelasterne blir hver på 153.000 dødvekttonn og skal, i følge en pressemelding fra rederikontorene i Haugesund, bygges hos Hyundai Heavy Industries i Sør-Korea for levering i 2020.

- Vi gleder oss over å kunne gjøre kjent disse to kontraktene med Equinor. De bygger opp omkring den ledende posisjonen vi har i det brasilianske markedet, og de viderefører det gode forholdet vårt til Equinor som ble etablert i 1984 da vi kontraherte vår første bøyelaster, sier Trygve Seglem.

Fra før har Knutsen NYK Offshore Tankers to bøyelastere under bygging foruten 29 bøyelastere og to FSO-er i operasjon.

(Tekst SMe basert på pressemelding. Foto SMe)