Dårlig vær er godt nytt

Meglersjefen til Hagland forventer et hett marked i ankerhåndtering neste uke. Været avgjør mye.

Kenneth Johansen
Kenneth R. Johansen

– Dårlig vær presser for tiden opp ratene for ankerhåndteringsfartøy. Vi har nylig sett rater rundt 300.000 kroner dagen og kan oppleve rater opp mot millionen. Dette skyldes riktignok ikke bare dårlig vær, men også at det skjer mye i riggmarkedet for tiden, sier Kenneth R. Johansen.

I dårlig vær må befraktere forlenge oppdragstiden foruten at de må sikre seg tonnasje. Dårlig vær er med andre ord hyggelig for offshorerederiene, men dårlig nytt for oljeselskapene. Over tid skulle man kanskje tro at dette jevner seg ut, men i snitt er dårlig vær en fordel for rederiene fordi det holder oppe en usikkerhet omkring tilgangen på skip.

– Man kan godt håpe på mye dårlig vær utover høsten. Det vil nok være i offshorerederienes interesse, smiler Johansen.

Det er rederier med mye tonnasje i spot-markedet som nå tjener på rateoppgangen. De kan også glede seg over at ratene i ankerhånderting har en tendens til å smitte over på forsyningsskipene.

– Vi har i det siste sett rater på 170.000 kroner dagen for forsyningsskip på norsk sokkel og 200.000 kroner dagen på britisk side. Med slik rater tjener rederiene penger, og det blir også noe igjen til nedbetalingen av renter og avdrag, sier Kenneth Johansen.

(Tekst og foto SMe)