Den nye kystdirektøren til Haugesundkonferansen

Einar Vik Arset kommer til Haugesundkonferansen. Der møter han en samlet maritim næring kort tid etter å ha tiltrådt sin nye stilling.

Einar Vik Arset
Einar Vik Arset. Foto Tony Hall.

Einar Vik Arset ble i statsråd den 19. oktober 2018 tilsatt som Kysdirektør. Han kommer fra stillingen som rådmann i Ulstein kommune hvor han har vært fra 2010. Før det var han rådmann for nabokommunen Vanylven i nær fem år.

På Haugesundkonferansen er han på hjemmebane. Initiativet til konferansen ved oppstart i 1993 kom fra regiondirektør i Kystverket Vest, John Erik Hagen. Kystverkets ansvar for trygg ferdsel i farleden og tilrettelegging for godsoverføring fra veg til sjø har i alle år stått sentralt på konferansen.

Einar Vik Arset er satt opp i et avsnitt sammen med Sjøfartsdirektør Olav Akselsen.

Arset er utdannet cand. merc. fra Norges Handelshøyskole med spesialisering i strategi, organisasjon og ledelse.

Haugesundkonferansen 2019 avholdes den 5. og 6. februar. Du kan få mer informasjon her.