En digital maritim revolusjon

Teksten stod nylig som maritim betraktning i Haugesunds Avis. Den fjerde industrielle revolusjonen er den digitale, og Solstad Offshore har ambisjoner om å ligge i tet.

Rigganker Settes Fra Solstad Farstads « Far Sapphire» Under En Demonstrasjon Med Bruk Av Fjernstyrt Undervannsfarkost
Rigganker settes fra Solstad Farstads «Far Sapphire» under en demonstrasjon med bruk av fjernstyrt undervannsfarkost.

Snakker vi først om teknologiske revolusjoner, kan vi likeså godt gå grundig til verks. Vi forstår ikke betydningen av dem uten å trekke de historiske linjene. Kanskje kan vi gå tilbake til vikingene da de brede seilene tok dem over Nordsjøen. Vikingtiden var et resultat av store endringer i skipsteknologien, men vi behøver ikke å gå så langt tilbake i tid. Vi kan begynne med James Hargreaves. Han var en fattig vever som bodde nær Blackburn i England. I 1764 oppfant han «Spinning Jenny». Med den mekaniske vevstolen begynte den første industrielle revolusjonen. Den endret alt i fra familiestrukturene til transportformene og spredte seg etter hvert fra England til kontinentet.

England er et vakkert land. Særlig landsbygda. Det skinner et evig lys over livet med familien Larkins i det sørøstlige grevskapet Kent. I Catherine Zeta-Jones skikkelse fikk Mariette oss til å misunne selv en beskjeden skatteinspektør. Men byene kan virke skitne og rotete. Mange av dem er et resultat av nettopp den industrielle revolusjonen. Teknologiske revolusjoner har som regel både positive og negative virkninger. England ble en verdensmakt fra siste halvdel av 1700-tallet, men den fremvoksende arbeiderklassen levde lenge under kummerlige vilkår langt fra sollyset over milde landskaper i Kent.

Siden «Spinning Jenny» har vi hatt ytterligere tre industrielle revolusjoner. Den andre industrielle revolusjonen var elektrifiseringen og utviklingen av masseproduksjon i siste halvdel av 1800-tallet og begynnelsen av 1900-tallet. Om kullressursene i England omformet så vel deler av Yorkshire som Lancashire til skittengrå landskaper, omformet fossekraften i Norge så vel Sauda som Odda til arbeidersamfunn under en røyklagt himmel. Da keiser Wilhelm 2 kom til Odda i 1890-årene som «det verdensberømte og underdeilige sted», slik Odda den gangen ble omtalt i turistbrosjyrene, var det altså før Smelteverket kom i drift i 1908. Idyllen forvant raskt, og med den, turistene. Fossekraften og elektrisiteten hadde skylden for det, eller æren, alt hvordan man velger å se det. Norge ble, uavhengig av perspektivet man velger å anlegge, etter hvert et rikt land som følge av industrialiseringen.

Så kom informasjonsrevolusjonen fra 1970-tallet. Dick Morley var ikke like fattig som James Hargreaves, men han droppet ut av velrennomerte MIT for å bli en selvlært ingeniør som kom til å bli regnet som opphavsmannen bak datamaskinen som skulle komme til å revolusjonere fabrikkautomatiseringen. Det var i 1968. Senere arbeidet han sammen med konen sin ut i fra låven deres i New Hampshire omgitt av 40 fosterbarn. Morley kan sammenlignes både med Hargreaves og Bill Gates. Ingen av dem akkurat tradisjonelle. Det var heller ikke Wilhelm 2, men han tapte den første verdenskrigen. Annerledesheten kan med andre ord slå begge veier. I Norge ble Norsk Data grunnlagt allerede i 1967, men nedlagt i 1992. Folkene bak selskapet skjønte ikke betydningen av hvordan PC-en vil revolusjonere markedet, men i sin tid var Norsk Data et unikt norsk teknologieventyr.

Den fjerde industrielle revolusjonen står vi i nå. Jeg følte meg selv som en deltaker da jeg var om bord i Solstad Offshores «Far Sapphire» under første dag av Oljemessen i Stavanger. Vi gikk ut fra Harestadvika i Randaberg. I det oljemessen åpnet ble en fjernstyrt ROV fra Oceaneering låret fra skutesiden. ROV-en ble styrt over 4G nettet fra Oceaneering sin utstilling i Stavanger Forum. Solstad har flere ankerhåndteringsfartøyer i spot i Nordsjøen. Far Sapphire er ett av disse. Rederiet selger en pakke til befrakter. Denne inkluderer undervannsfarkostene som brukes når riggankerne settes. Det er mye dødtid for ROV-operatører ombord. Derfor er det et konkurransefortrinn at undervannsfarkostene kan fjernstyres fra land. Den fjerde industrielle revolusjonen er den digitale, og Solstad Offshore har ambisjoner om å ligge i tet.

For til sjuende og sist har alle de industrielle revolusjonene handlet om ikke å bli akterutseilt. Vi kan like det eller ikke. Vi kan spørre oss om verden egentlig går fremover, men for den som nøler, vil verden fort oppleves som et vanskeligere sted å være enn i fjor. Det gjelder også sjøfolkene våre. Mange av dem er skeptiske til selvstyrte skip, sikkert med god grunn, men den beste grunnen er ikke at de kommer til å miste jobbene sine. Det er sannsynligvis det motsatte som vil skje. Ny kompetanse kommer til å trenges på land. Høgskulen på Vestlandet, campus Haugesund, er blant de norske forskningsinstitusjonene som forsker på følgene av den maritime digitale revolusjonen. HVL vet hva de gjør. De utdanner selv sjøoffiserer.

Alle hjemme-veverne i England forbannet James Hargreaves oppfinnelse som etter hvert førte til at det ble anlagt store tekstilfabrikker og at hjemme-veverne mistet jobbene sine, men klærne ble mye rimeligere for folk flest og samlet sett ble flere hender satt i arbeid. Om vi nå lykkes med å digitalisere den maritime kompetansen vår, tror jeg norske sjøfolk blir mer konkurransedyktige enn noensinne, og ikke som følge av et lavere lønnsnivå, eller dårlige arbeidsvilkår. Tvert om. Kapitalen spilte en avgjørende rolle under den første industrielle revolusjonen. I vår tid betyr enkeltindividets kompetanse langt mer. Verden går tross alt fremover.

(Tekst og foto SMe)

Rov En Fra Oceaneering Låres Fra Skutesiden På Far Sapphire
ROV-en fra Oceaneering låres fra skutesiden på Far Sapphire.