Europeisk havnetopp til Haugesundkonferansen

Strategidirektøren for Rotterdam havn, Victor Schoenmakers, har bekreftet deltakelse på Haugesundkonferansen 2019.

Victor Schoenmakers
Victor Schoenmakers er stratgidirektør for Rotterdam havn. Han har tidligere vært styreleder for den europeiske havneorganisasjonen hvor han i dag sitter i arbeidsutvalget.

Haugesundkonferansen 2019, den 5. og 6. februar neste år, retter blant annet søkelyset på nye, globale varestrømmer. Det er i denne anledning Victor Schoenmakers skal innlede.

Schoenmakers har en lang karriere bak seg i Rotterdam havn. Før han ble strategidirektør i 2014, var han ansvarlig for politikkutformingen og posisjoneringen av havnen opp mot EU og internasjonalt. Han har sittet tett på samarbeidet med store havner i Nordvest-Europa, i Atlanterhavsbassenget, Baltikum og Middelhavet.

Fra 2008 til 2012 var Victor Schoenmakers styreleder i European Sea Ports Organisation som organiserer over 800 havner i Europa. Han er fortsatt medlem av arbeidsutvalget i ESPO.

Nettsiden til Haugesundkonferansen oppdarteres nå fortløpende. Påmeldingen har allerede begynt.

Klikk deg inn her.

(Tekst SMe. Foto Port of Rotterdam)