Færrest uten kadettplass på Sørvestlandet

Fersk statistikk fra Maritimt Forum viser at færrest står uten kadettplass til sjøs på Sørvestlandet. Samtidig har flere fått plass enn på samme tid i fjor.

Maritime Avgangsstudenter 2018
Maritime avgangsstudenter våren 2018 fra Høgskulen på Vestlandet og den maritime fagskolen i Haugesund.

Etter avsluttende eksamen før sommeren i år har 438 fått kadettplass på landsbasis mot 434 på samme tid i fjor. Fortsatt står 77 uten plass.

På Sørvestlandet, som inkluderer de maritime sjøoffisersutdanningene i Bergen, på Austevoll og i Haugesund, står 13 uten plass. Slik kommer regionen best ut i landet, men tallet skjuler at Nordvestlandet har flere kandidater, 168 mot 126 på Sørvestlandet. På Nordvestlandet står 15 uten plass.

Gjennom kadettåret 2017/18 lyktes det næringen å skaffe kadettplass til alle.

- Det er håpet også i år, sier Maritimt Forums kadettkoordinator, Tor Egil Fjelde.

(Tekst og foto SMe)