Flytende vind - et hav av muligheter

For Equinor fremstår flytende vind som et hav av muligheter. Kanskje også for leverandørkjeden? Arne Eik innledet på Agendakonferansen.

Bh J2 Q4471
Arne Eik. Foto: Grethe Nygaard

Arne Eik er ledende forretningsutvikler i Equinor på nye energiløsninger. Han er fra Stord og lurte litt på om kommunen skulle anses som en del av Haugalandet eller ikke. Agendakonferansen arrangeres av Haugaland Vekst.

- Stord står uansett Haugalandet nær, smilte Eik.

Kostnadsreduksjonen i offshore vind har vært på 70 prosent etter 2010. Likevel diskuteres det om dette er noe vannkraftnasjonen Norge skal satse på. For den maritime leverandørkjeden er det ingen tvil. Spesielt innenfor flytende havvind.

- Markedene i Japan, UK, Frankrike, USA og Norge er interresante, sa Arne Eik.

Equinor arbeider med Hywind Tampen. Det er en flytende vindpark som skal forsyne Gullfaks og Snorre med elektrisk kraft. Det kan komme en investeringsbeslutning i 2019.

- Vi vurderer understell av betong i stedet for stål. Det reduserer kostnaden og gir gode muligheter for norske leverandører, sa Eik.

Så blir spørsmålet om leverandørkjeden i Norge må ha flere flytende havvindprosjekter enn Tampen for å kunne erobre det globale markedet. For eksempel Utsira nord? Eller om det er nok med demo-prosjekter?

Det gav ikke Arne Eik noe svar på, men han understreket at havvind er et satsingsområde for Equinor.

(Tekst SMe. Foto Grethe Nygaard)