Går mot det globale markedet for elektrisk kraft

LOS Gruppen etablerer nytt selskap sammen med Future Energy. - En spennende satsing mot et nytt internasjonalt marked, sier Arne Mæland.

Los
Eiere og ledelse i henholdsvis LOS Gruppen og Future Energy: Martin Lønning, Arne Mæland, Reidun Særsten, Morten Kyte Alfheim og Arild Wikøren. Foto LOS Gruppen

Selskapet får navnet LOS Future Energy AS og skal jobbe med infrastruktur, det vil si elektro-, mekanisk-, maritime- og høyspentprosjekter.

- Det kommer til å utfordre oss, og det liker vi. Her får vi bruke våre fortrinn fra oljebransjen; kvalitet, HMS og god prosjektledelse, sier Mæland som er styreleder i det nye selskapet.

LOS Gruppen har sin hovedbase på Bømlo og består av en rekke selskaper. Future Energy er lokalisert i Bergen og Kristiansand. Tilsammen har de to selskapene 340 ansatte.

Arild Wikøren blir daglig leder i LOS Future Energy.

- Vi regner med å bruke arbeidskraft fra LOS Gruppen og Future Energy når vi er i gang sier han.

Det nye selskapet blir eid 50/50 av LOS Gruppen AS og Future Energy AS.

– Vi er enige om at potensialet er stort og at våre to selskaper representerer en felles arbeidskultur vi mener er ettertraktet innenfor noen nisjemarkeder der ute, avslutter Wikøren og Mæland.

(Tekst tilpasset etter pressemelding)