Hagland gjør rammeavtale på vind med Vattenfall

Vattenfall og North Sea Hagland Shipbrokers har gjort en rammeavtale på skipsmeglertjenester inn mot Vattenfalls offshore vindparker.

Tommy Sandtorv
Skipsmegler Tommy Sandtorv hos R. G. Hagland i Haugesund har sitt hovedfokus rettet mot offshore vind markedet.

Tommy Sandtorv hos Hagland i Haugesund sier vindmarkedet har stort potensiale.

North Sea Hagland Shipbrokers så dagens lys i januar i år da det ble kjent at Hagland overtok 49 prosent av aksjene i det danske meglerforetaket North Sea Shipbrokers. Siden er NSH-Shipbrokers i Hamburg i Tyskland blitt en del av konsolideringen.

Bakgrunnen for rammeavtalen er i følge en pressemelding å møte Vattenfalls behov for offshore vindfartøyer.

- Avtalen er langsiktig og styrker North Sea Hagland Shipbrokers i et fremvoksende marked, sier Tommy Sandtorv. Både Vattenfall og North Sea Hagland Shipbrokers mener avtalen vil gi effektivitet og kostnadsreduksjon.

Marc Itgen i Vattenfall sier at selskapet er trygg på at de nå vil få de best tilpassede fartøyene til sine operasjoner og prosjekter og at avtalen vil kunne bidra til lavere strømpriser fra Vattenfalls offshore vindparker.

(Tekst SMe basert på pressemelding. Foto SMe)