Island Offshore handler med Uptime

Island Offshore i Ulsteinvik har fått en treårs kontrakt med Equinor og vil ha to gangveier fra Uptime på Karmøy.

Island Clipper
Island Clipper skal arbeide som kombinert forsyningsskip og hotellskip for Equinor. Foto Island Offshore.

I førstee omgang skal Island Offshore leie en gangvei av Uptime i sju måender fra 1. april neste år. I 2020 kjøpes en større gangvei. Island Clipper kan ha 60 personer innlosjert utover mannskapet. Disse skal gjøre vedlikeholdsarbeid på Equinor sine installasjoner. Gangveiene fra Uptime brukes for sikker adkomst fra skip til installasjon.

Salgssjefen i Uptime, Svein Ove Haugen, sier til Haugesunds Avis at kontraktene med Island Offshore er verdt mellom 25 og 30 millioner og at Uptime har sikret seg kontrakter for i størrelsesorden 60 millioner kroner etter sommerferien.

(Tekst SMe basert på nyhetsmeldinger fra Uptime, Island Offshore og Haugesunds Avis.)