Kadettutplasseringen går veien

Færre står uten kadettplass så langt i år sammenlignet med samme tidspunkt i fjor, men fortsatt venter mange.

Surf 13 09 18
Skipsfartens Utdannings- og Rekrutteringsforum møttes sist hos DOF. Forumet dekker rederier fra Austevoll i nord til Sandnes i sør og er opptatt av utviklingen av norsk maritim kompetanse. Kadett- og lærlingsituasjonen tas opp jevnlig.

Dermed kan det se ut til at kadettutplasseringen også for kadettåret 2018/19 vil gå veien. I forrige kadettår ble alle kadettene fra maritime høgskoler og fagskoler utplassert.

- 412 har fått kadettplass fra eksamen ble avholdt før sommeren og frem til nå, men fortsatt står 110 håpefulle uten plass. På samme tid i fjor hadde 418 fått plass, men da stod 132 uten plass. Vi satser på like godt resultat som i kadettåret 2017/18, smiler kadettkoordinatoren i Maritimt Forum, Tor Egil Fjelde.

(Tekst og foto SMe)