Knutsen og NYK fikk bilde fra Akihitos haugesundsbesøk

Nåværende keiser av Japan besøkte Haugesund Rederiforening som kronprins den 12. august 1953. I dag er fotografiene fra besøket både i foreningslokalene og hos Knutsen OAS.

Dsc 0805
Nippon Yusen Kaisha (NYK) sin sjef i Haugesund, Fumitake Shishido, og adm. dir. i Knutsen OAS Shipping, Nils Kristian Strøm, med collagen med bilder fra kronprins Akihitos besøk i Haugesund Rederiforening.

NYK har samarbeidet godt med Knutsen-gruppen fra 2010. I tilknytning til et foreningsmøte i Haugesund Rederiforening nylig, fikk de to rederiene en overraskelse. De fikk overrakt en sammensetning av bilder som viser kronprins Akihito ved ankomst i bil utenfor Haugesund Rederiforening, hvor på denne tiden også rederiet Knut Knutsen OAS holdt til, da kronprinsen går ned trappen til lunsj i Rederiforeningens lokaler, og da han hilser på medlemmer i foreningen.

- Vi har letet lenge etter disse fotografiene. Endelig fant vi dem hos henholdsvis Olaf Andreas Hanssen og Hans Einar Johannessen. De to er sønner av to fotografer som dekket besøket til den unge kronprinsen, henholdsvis Sverre Utne-Hanssen og Idar Johannessen, fortalte Rederiforeningens sekretær, Sverre Meling jr., ved overrekkelsen.

Kronprins Akihito kom til Haugesund den 12. august 1953 med båt. Turen gikk først til Haraldshaugen, deretter til Rederiforeningen, for så at haugesundsbesøket ble avsluttet på Rådhuset. Der i fra reiste Akihito med følge til Solfonn.

- Den direkte foranledningen til den japanske kronprinsens besøk i Norge var at SAS åpnet en flyrute fra Oslo til Tokyo, men den 20-årige Akihito besøkte også andre vesteuropeiske land. Det er rimelig å se reisen også som et ledd i Japans arbeid med å bygge gode forbindelser til Vesten etter den andre verdenskrig, sa Meling.

Men hvorfor fra Oslo til Haugesund?

Avisreportasjene fra besøket den 12. august sier ingenting om hvorfor kronprins Akihito valgte å gå i land i Haugesund. Det er en mulighet at besøket hadde noe å gjøre med at rederiet Knut Knutsen OAS to år tidligere hadde åpnet Orient-linjen med jevnlige anløp av japanske havner.

(Tekst og foto SMe)