Kontraktsforlengelser for Eidesvik

Viking Neptun fortsetter arbeidet for Merkur Offshore frem til medio mai, med påfølgende opsjoner.

Viking Neptun 1
Viking Neptun for kai på Killingøy. Foto SMe.

Kontrakten med Siemens Gamesa for Acergy Viking forlenges med et år, og er nå fast til ultimo januar 2021 med opsjoner til ultimo april.

Dette fremkommer i en børsmelding fra Eidesvik Offshore.

- Å møte kundenes operasjonelle forventninger har resultert i disse forlengelsene, og vi ser frem til og fortsatt levere våre tjenester av høy kvalitet, sier CEO Jan Fredrik Meling i meldingen.