Løfter Karmsund Havn til et nytt nivå

Karmsund Havn kjøper havnekran til 3,6 millioner EURO med opsjon på ytterligere fire kraner. Havnen rykker opp i elitedivisjonen.

Tore Gautesen Kran
F.v. Aron Boysen, salgssjef i Liebherr, havnedirektør Tore Gautesen og maritim sjef Leiv Sverre Leknes.

Den nye kranen fra Liebherr skal på plass på Husøy. Senere kan det bli aktuelt med kraner også i andre havneavsnitt. Det er nær 40 år siden siste løftekran forsvant fra Garpaskjær.

- Kundene våre har etterspurt krankapasitet på Husøy lenge. Havnestyret diskuterte saken første gang i 2014. Dette handler om kostnadseffektiv godshåndtering. Fra april 2019 vil den første kranen komme i operasjon. Nå blir vi Norges mest moderne havn, med tilbud om rask håndtering av godset, smilte Tore Gautesen under pressekonferansen Karmsund Havn hadde innkalt til.

Dersom opsjonen på fire ytterligere kraner erklæres, vil det være snakk om en investering opp mot 200 millioner kroner.

- Den nye kranen er blant de største i sitt slag i Norden. 65 meter høy og med en makskapasitet på 154 tonn. Den er elektrisk og inngår således i visjonen vår om at havnen skal være"lean, clean and green". Kranen går på hjul, sa Gautesen.

Karmsund Havn ser for seg full automatisering av kranoperasjonene en gang i fremtiden, men nå skal det læres opp egne kranførere.

- Behovet for den nye kranen er stort. Jeg har sjekket planlagte anløp en uke frem i tid. Vi vet om 16 skip som skal inn til Husøy i neste uke, sa maritim sjef i Karmsund Havn, Leiv Sverre Leknes.

Med den nye kranen vil Karmsund Havn også kunne ta større skip enn hva tilfellet er i dag.

(Tekst og foto SMe)