Maritim kompetanse i en digital fremtid

Hvordan vil den teknologiske utviklingen påvirke framtidig kompetansebehov? Even Aas forsøker seg på et svar. På Haugesundkonferansen 2019!

Even Aas
Even Aas leder styringsgruppen til prosjektet "Maritim kompetanse i en digital fremtid". Foto: Kongsberg

Even Aas er styreleder i Maritimt Forum. Men han sitter også i konsernledelsen i Kongsberg, og som leder av styringsgruppen for prosjektet «maritim kompetanse i en digital fremtid». Prosjektet skal avlevere sluttrapport i februar 2019. Det sammenfaller nettopp med Haugesundkonferansen den 5. og 6. februar.

- Hvordan kan og bør maritim næring forholde seg proaktivt til det som ofte refereres til det digitale skiftet?

- Hvilke implikasjoner har det digitale skiftet for de maritime utdanningsinstitusjonene, og hva skal til for at disse er rustet til å utdanne og tilby riktig kompetanse til fremtidens medarbeidere?

Vi spør Even Aas, men han svarer ikke, foreløpig. Prosjektet «Maritim kompetanse i en digital fremtid» er nå ute med en spørreundersøkelse som søker svar på disse sentrale problemstillingene. Prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom Norges Rederiforbund, Norsk Sjøoffiserforbund, akademia og en rekke bedrifter og organisasjoner i den maritime klyngen.

Du bør få med deg hva utfallet blir. På Haugesundkonferansen i februar!