Moderne Wärtsilä design til russisk fabrikktråler

Wärtsilä har fått i oppdrag å designe en topp moderne fabrikktråler. Fartøyet vil bli unikt i sitt slag ved at man legger opp til at en tvillingtråler kan fange opp ulike fiskeslag samtidig

5670 Rev9 11 Press
Den spesialdesignede og unike baugformen til fartøyet øker effektiviteten. Den 121 meter lange fabrikktråleren vil kunne behandle fisk som den mottar fra andre fartøyer.

Dette melder Wärtsilä i en pressemelding.

Utrustningen vil bestå både av konvensjonelle vinsjer og pumpesystemer for å bringe fangst ombord, og for å kunne behandle fisk fra andre fartøy. Skipet skal bygges for RK Lenina på Yantar-verftet i Kaliningrad. Avtalen med Wärtsilä Ship Design ble signert nylig.

Fartøyet vil representere en del av den russiske regjeringens investeringsprogram for fornyelse av flåten. Gjennom en egen avtale har Wärtsilä utviklet et konsept som gjør det mulig for eieren å søke om utvidet kvote for fiske i fjerntliggende farvann. Skipet vil ha lagringskapasitet på mer enn 5000 kubikkmeter.

Wärtsilä Ship Design har bred erfaring innenfor design av fiskebåter, men det er første gang man har designet et fartøy for Yantar-verftet. Da skal det likevel være sagt at Wärtsilä tidligere har utrustet mange fartøyer ved dette verftet.

(Tekst SMe etter tilpasning av pressemelding. Illustrasjon Wärtsilä)