Næringsministeren om Norges maritime ambisjoner

Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen kommer til Haugesundkonferansen den 5. februar 2019 for å uttrykke Norges maritime ambisjoner.

Torbjørn Røe Isaksen
Torbjørn Røe Isaksen

Som på Haugesundkonferansen 2018, vil Røe Isaksen (H) også i 2019 møte det maritime Norge i Haugesund. Han åpner konferansen med et foredrag om Norges maritime ambisjoner og vil også dele ut den maritime opplæringsprisen.

Fra regjeringsapparatet kommer også Brage Baklien (FRP). Han er statssekretær i samferdselsdepartmentet og skal innlede som første foredragsholder under konferansens dag to den 6. februar.

Les alt om hva som til nå er klart omkring konferansen og meld deg på allerede nå. Følg lenken!

(Tekst SMe. Foto Stortinget)