Nina Jensen til Haugesundkonferansen

Nina Jensen i REV Ocean kommer til Haugesundkonferansen. Hun leder en storstilt satsing for å snu den negative miljøutviklingen i havet.

Nina 2
Nina Jensen

Nina Jensen er marinbiolog og leder for REV Ocean, et selskap som for tiden bygger verdens største forsknings- og ekspedisjonsskip. I tillegg utvikler REV Ocean en åpen havdataplattform og er med på å realisere planene for Verdenshavets hovedkontor på Fornebu. Kjell Inge Røkke er sentral i satsingen.

- Målsetningen er å skape konkrete løsninger for å snu den negative miljøutviklingen i havet, sier Nina Jensen.

Hun er tidligere generalsekretær i WWF Verdens naturfond og ble i mars 2014 utnevnt til Young Global Leader, et nettverk som jobber som en integrert del av Wold Economic Forum.

Jensen har utdannelse som marinbiolog fra Australia og arktisk marinbiologi fra Norges fiskerihøgskole i Tromsø. Hun skrev masteroppgave om storkobbebestanden i Barentshavet og har også skrevet om torskestammen. Jensen startet som frivillig i WWF i 2003. I 2005 ble hun havmiljørådgiver samme sted, deretter leder for organisasjonens naturvernavdeling og så fagsjef. 1. mars 2012 overtok Jensen etter Rasmus Hansson som generalsekretær.

I denne samme delen av Haugesundkonferansen hvor Nina Jensen bidrar, deltar også Knut Nesse, tidligere konsernsjef i Nutreco og nåværende styreleder i Seafood Business for Ocean Stewardship.

(Tekst SMe. Foto REV Ocean)