Skipper får to år med Equinor - Pioneer to år i Brasil

Solstad Offshores forsyningsskip Normand Skipper har fått langtidskontrakt med Equinor. Normand Pioneer har fått tilsvarende med Queiroz Galvão Exploração e Produção i Brasil.

Normans Skipper
Normand Skipper for kai på Garpaskjær i Haugesund hvor hun har vært innom den siste tiden blant annet som følge av dårlig vær. Siden april har Normand Skipper jobbet for Equinor med rørtransport til Castorone (Saipem) som legger rør til og fra Johan Sverdrup.

Kontrakten for Normand Skipper er på to år med oppstart i november/desember. Det ligger også inne opsjoner inntil to år utover den faste kontraktstiden.

I en børsmelding skriver Solstad Offshore også at Equinor har utøvet en opsjon på ett år på forsyningsskipet Sea Falcon med virkning fra november i år.

Normand Skipper skal arbeide sammen med Sea Falcon og Sea Frost for Equinor på britisk sektor. De to sistnevnte fartøyene har vært på kontrakt med Equinor siden henholdsvis 2016 og 2017.

Ut over dette melder Solstad at konstruksjonsskipet Normand Pioneer i første kvartal 2019 går inn på en to år lang kontrakt i Brasil med opsjon på ytterligere to år. Pioneer avløser ankerhåndteringsfartøyet Far Sagaris på Atlanta-feltet. Dessuten forlenger Equinor Brasil kontraktene på forsyningsskipene Far Scotsman og Far Serenade med seks måneder.

(Tekst delvis basert på børsmeldinger. Foto SMe)