Ny leder for den maritime fagskolen

Jan Tore Nilsen blir ny avdelingsleder for maritim fagskoleutdanning i Fagskolen Rogaland, studiested Karmsund. Han avløser Odd Konrad Dale som går til Sjøfartsdirektoratet.

Jan Tore Nilsen
Jan Tore Nilsen (Foto Fagskolen Rogaland)

Jan Tore Nilsen er utdannet sjøkaptein fra fagskolen i Kristiansund. Han startet på sjøen i 1995 som fisker. Fra 1997 til 2014 var han seilende i stillinger på offshorefartøy, fra lett matros til overstyrmann, med unntak av tiden som gikk med til utdanning.

I 2014 og 2015 var han ansatt i COSL Drilling Europe AS. Der sluttet han på grunn av nedbemanning da den store nedgangen innen offshore kom.

Fra våren 2016 har Jan Tore Nilsen vært ansatt som faglærer i Fagskolen Rogaland, studiested Karmsund.

Nilsen tiltrer stillingen som avdelingsleder for den maritime fagskolen den 1. desember, men får to uker sammen med avtroppende avdelingsleder Odd Konrad Dale.

Dale har ledet den maritime fagskoleutdanningen i Haugesund i sju år. Han går nå til nye oppgaver i Sjøfartsdirektoratets avdeling for Fartøy og Sjøfolk, nærmere bestemt underavdeling Sjøfolk hvor han er tilsatt som senioringeniør og fagansvarlig for maskin. Odd Konrad Dale er opprinnelig maskinsjef.

- Jeg vil fremheve det gode samarbeidet og den gode dialogen vi har med Høgskulen for Vestlandet, både med hensyn til utstyr og lærekrefter. Også Skipsfartens Utdannings- og Rekrutterings forum har vært og er en viktig støttespiller og samarbeidsarena for oss. Så har det selvsagt vært en flott avdeling jeg har fått jobbe sammen med de siste sju årene, sier Odd Konrad Dale.

(Tekst SMe)

Johanne Marie Trovåg Og Odd Konrad Dale
Odd Konrad Dale t.h. Her sammen med studielederen for nautikk ved Høgskulen på Vestlandet, Johanne Marie Trovåg. Foto SMe.