Rapport fra et norsk-litauisk forretningsmøte i Maritimt Forum

200 norske selskaper har skapt 11.000 arbeidsplasser i Litauen. Norge er Litauens tredje største eksportmarked. Ambassadøren vil ha mer samhandling.

Img 9325
Ordfører Arne-Christian Mohn tok i mot ambassadør Jonas Paslauskas med følge på rådhuset i Haugesund.

Litauens ambassadør til Norge, Jonas Paslauskas, har nylig reist fra Haugesund etter et næringslivsbesøk som inkluderte bedriftsbesøk hos Aibel og Marine Aluminium foruten mottakelse på rådhuset og forretningsmøte i regi av Gateway Norway og Maritimt Forum.

Litauen har 2,9 millioner innbyggere. Darius Lasionis representerte LINPRA, en litauisk industriorganisasjon for produksjonsbedrifter innen metall, maskin, elektro, gummi og plastikk.

- Vi har omlag samme årlige omsetning i industriklyngen vår nasjonalt som medlemsbedriftene i Maritimt Forum for Haugalandet og Sunnhordland har lokalt, sa Lasionis. Han viste til tall som ble presentert av Sverre Meling jr. innledningsvis i møtet.

Sju litauiske bedrifter presenterte seg for nær samme antall lokale bedrifter. Maritimt Forum og Gateway Norway kan formidle kontakt for bedrifter som ikke var tilstede på forretningsmøtet, mot de litauiske bedriftene som besøkte Haugesund, og mot norske og litauiske myndigheter og organisasjoner som arbeider for økt samahandling mellom Norge og Litauen.

LINPRA sin presentasjon finner du her: Litauen

Fellespresentasjonen for de sju litauiske bedriftene finner du her: Joint Presentation

(Tekst SMe. Foto Jaakko Isotalo i Gateway Norway)

Img 9328
Forretningsmøtet fant sted i Haugesund Rederiforening.