Riksrevisoren kritiserte manglende måloppnåelse i godsoverføringen

- Samferdselsdepartementet har ikke hatt god nok styringsinformasjon og har iverksatt få tiltak, sa Riksrevisor Per-Kristian Foss da han innledet på Rederiforbundets nærskipsfartsseminar nylig.

Img 2912
Riksrevisor Per-Kristian Foss på talerstolen i Norges Rederiforbund. Som tilhører satt blant andre statssekretær i Samferdselsdepartementet, Brage Baklien.

Riksrevisjonen la frem en undersøkelse av overføringen av godstransport fra veg til sjø og bane tidligere i år. Denne viser relativ vekst i lastebiltransporten målt mot både sjø og bane der det er konkurranse mellom transportformene. Dette til tross for klare politiske målsettinger om det motsatte.

Per-Kristian Foss viste blant annet til at det blir lagt bedre til rette for arealer til tilbydere og brukere av transport langs hovedvednettet enn ved havner og jernbaneterminaler.

- Det er en noen klare målkonflikter. En av disse er ønsket om effektiv vegtransport satt opp mot godsoverføring til såvel veg som bane, fremholdt blant annet riksrevisoren.

Han kom med flere anbefalinger. Blant disse var å styrke de økonomiske virkemidlene samt å ivareta godstransportens interesser i prosesser for arealplanlegging rundt havner og jernbaneterminaler på en slik måte at det fremmer overføring av godstransport fra vei til sjø og bane.

Nærskipsfartsseminaret i Rederiforbundet var svært godt besøkt.

(Tekst og foto SMe)