Simsea har gjort avtale med Russlands største tankrederi

Oppdraget består i foredrag og undervisning på rederiets offiserkonferanser. Sovcomflot (SFC) har 150 skip i flåten.

Sturle D  Tvedt Og A  Rune Johansen
F.v. Sturle Danielsen Tvedt og lederen av Simsea, A. Rune Johansen

De 150 tankskipene teller samlet 13 millioner dødvekttonn, og rederiet har 7.800 ansatte verden rundt.

- Emnet er «situation awareness», primært i forbindelse med digital navigasjon men også anvendt på andre disipliner om bord. Vi skal levere i Novorossiysk ved Svartehavet og i St.Petersburg, sier ansvarlig for opplegget, Sturle Danielsen Tvedt i Simsea. Han har en doktorgrad i organisasjonspsykologi og arbeider som spesialist hos Simsea innenfor "human factors" med utgangspunkt i flere års erfaring med menneskelige og mellommenneskelige forhold i maritim virksomhet. Tvedt har også en deltidsstilling ved Universitetet i Bergen og har deltatt på forskningsprosjekter ved NTNU.

Simsea har den siste tiden hatt lignende oppdrag for Knutsen OAS Shipping, Solvang, BW Group, Stenersen og OSM. Leveransepunktene har da vært Manila, Riga og Madrid. Nå internasjonaliseres altså virksomheten ytterligere.

- Det er Sturles videreutvikling av konseptet «awareness» og «assessment» som nå etterspørres i tankrederiene. «Awareness» konseptet inn mot digital navigasjon er utviklet i nært samarbeid med Knutsen OAS Shipping, sier A. Rune Johansen som leder Simsea.

Etter tøffe tider med oljekrise og tunge tider for offshorenæringen, jobber Simsea nå mot nye markeder og nye kunder.

- Vårt fokus er de deler av maritim virksomhet hvor det stilles størst kompetansekrav. I tillegg til «awareness» og «assessment» har Simsea utviklet nye kurstilbud bl.a. innen lektring, polare operasjoner og ulykkesgranskning, forteller A. Rune Johansen.

(Tekst SMe. Foto Simsea)