Solstad Offshore forhandler med långiverne

I en børsmelding skriver Solstad Offshore at rederiet går inn i forhandlinger med långivere for å forbedre likviditeten.

Solstad Kontor
Solstad Offshore sitt hovedkontor i Skudeneshavn

- Til tross for tegn på forbedringer i markedet for offshore serviceskip, og samtidig som vi pr. tredjekvartal 2018 overholder alle låneavtaler, regner vi med at den kommende vintersesongen vil bli krevende for selskapets likviditet, skriver Solstad Offshore.

Dette er grunnen til at rederiet nå går i forhandlinger. Det heter videre at målsettingen med forhandlingene er å skape en robust, langsiktig plattform for virksomheten.

Det heter også i børsmeldingen at forhandlingene om en styrket likviditet ikke vil påvirke operasjoner, kunder, ansatte eller leverandører.

Kursen på aksjene i Solstad Offshore falt med om lag 20 prosent etter at børsmeldingen ble kjent.

(Tekst SMe basert på børsmelding. Foto SMe)