Speed-dating med statssekretæren

I løpet av to timer i Sjøfartsbygget i Haugesund, møtte statssekretær Daniel Bjarmann-Simonsen fire rederier og ett opplæringskontor, foruten Maritimt Forum.

Johan Rokstad Daniel Bjarmann Simonsen Og Tonje Sund
F.v. adm. dir. i Edda Accommodation, Johan Rokstad, statssekretær Daniel Bjarmann-Simonsen i Næringsdepartementet, og underdirektør Tonje Sund i samme departement.

- Det var hektisk, kommenterte statssekretæren ved avreise, men han hadde fått med mange innspill på turen rundt omkring på bygget.

For eksempel fra adm. dir. Johan Rokstad i Edda Accommodation, som denne dagen også representerte Østensjø Rederi hvor han var leder inntil Kenneth Walland overtok.

- Norske sjøfolk er avgjørende for den maritime klyngeutviklingen, sa Rokstad.

Eller fra daglig leder Inge Jarl Auestad ved Maritimt Opplæringskontor sørvest som påpekte at det er rederier i offentlig eie som er mest tilbakeholdne med å ta inn lærlinger og kadetter, og som dessuten fremholdt betydningen av refusjonsordningen for sysselsetting av norske sjøfolk.

- Forsvinner refusjonsordningen, kan vi legge ned vårt kontor, sa Auestad.

Også lederen for kjemikalietankskipsrederiet Klovning Shipping, Askell Bårdsen, kom inn på refusjonsordningen.

- Den kan godt bli bedre for oss som driver i nærskipsfart med skipene våre registert i NIS, sa Bårdsen.

Hos Hagland Shipping i Sjøfartsbyggets toppetasje ble statssekretær Bjarmann-Simonsen og underdirektør Tonje Sund presentert for en problemstilling som rederiet også tok opp med blant andre lederen av Stortingets finanskomite, Henrik Asheim, for et par uker siden.

- Vi arbeider med betydelige miljøinvesteringer på et skip, men vet ikke om vi kan beholde fartøyet i NIS etterpå ettersom fartsområdebegrensningene vil gjøre det vanskelig med refusjon fra NOx-fondet som følge av kravet til fart mellom norske havner, sa Øivind W. Aanensen. Han understreket at registrering i NOR ikke er økonomisk bærekraftig for et rederi som Hagland Shipping og at alternativet til NIS må bli utenlandsk flagg.

- Det kan ikke være rett at skip i NIS som tidvis besøker norsk havn, skal bli miljøsinker. Vi ønsker å beholde en kjerne av norske sjøfolk, fornye oss og samtidig kunne bruke norsk flagg, fremholdt Aanensen.