Steinsvik fokuserer i utviklingsarbeidet

Som adm. dir. i Steinsvik, har Martha K. Bakkevig valgt å fokusere utviklingsarbeidet mot sju prosjekter. Ett "push" og seks "pull".

Martha K  Bakkevig
Martha K. Bakkevig ble adm. dir. i Steinsvik på nyåret i år.

Bakkevig innledet i Haugesund Rederiforening under Haugaland Vekst sin nyskapingsuke.

- Jeg hadde gleden av å reise jorden rundt på 20 dager med Bjørn Apeland, smilte Martha Kold Bakkevig.

Hun viste til opplæringen under den forrige lederen og eieren av Steinsvik. Selskapet har kontorer i 10 land og på 25 steder, hvorav 12 i Norge.

Steinsvik er en bedrift som er blitt hva den er i dag gjennom innovasjon i havbruksnæringen. Bakkevig har valgt å trekke fokuset inn mot sju utvalgte prosjekter. Ett av disse er kameraovervåkning i mærdene.

- Det definerer jeg som et "push" prosjekt. Det vil si at vi tror vi kan utvikle noe nytt som markedet kommer til å ville ha. De andre seks prosjektene våre er såkalte "pull" prosjekter. I disse responderer vi mer på behov markedet allerede uttrykker, forklarte Bakkevig.

Martha K. Bakkevig fremhevet ellers at dersom norsk havbruk skal vokse, må det skje lenger til havs, og ved at næringen tar i bruk fjernstyring. Steinsvik har utviklet scenarier for hvordan dette kommer til å skje.

(Tekst og foto SMe)