Teekay og Wärtsilä nominert til internasjonal miljøpris

Teekay og Wärtsilä har utviklet et helt nytt konsept for bøyelastere. Konseptet er utviklet i Wärtsilä-miljøet på Stord og i Asker.

Teekay
Illustrasjonsfoto fra Teekay

Løsningen er forventet å redusere årlige utslipp av CO2 med mer enn 40 prosent sammenlignet med konvensjonelle bøyelastere. For dette grepet er Teekay og Wärtsilä nominert til Tanker Shipping & Trade sin miljøpris.

Prisen blir delt ut på den årlige Tanker Shipping & Trade-konferansen i London 20. – 21. november, heter det i en pressemelding fra Wärtsilä.

Dette er den globale tankbåtbransjen sin viktigste møtesplass, og det blir delt ut priser i flere kategorier som teknisk innovasjon, sikkerhet og miljø. De nominerte til Tanker Shipping & Trade sin miljøpris er selskaper eller prosjekter som i betydelig grad bidrar til å styrke miljøfokuset i dette spesielle skipssegmentet.


Kan utnytte VOC som drivstoff


Det nye konsept fører både til økonomiske og miljømessige fordeler ved at en reduserer bruken av drivstoff og årlige utslipp av CO2 med mer enn 40 prosent sammenlignet med konvensjonelle tankskip. I tillegg til å benytte flytende naturgass (LNG) som hoveddrivstoff, vil motorene også kunne kjøre på en blanding av LNG og gjenvunne flyktige organiske forbindelser (VOC), gassen som fordamper fra oljetankene under lasting.

- Ved å utnytte gjenvunnet VOC som drivstoff i stedet for å slippe gassen ut i atmosfæren, vil de skadelige utslippene bli eliminert og skipets bunkersbehov vil bli betydelig redusert. Konseptet gjør også at utslippene av nitrogenoksider (NOx) fra motorenes eksos vil bli redusert med mer enn 80 prosent, at svoveloksidutslippene (SOx) nesten elimineres, og at partikkelutslippene vil bli redusert med mer enn 95 prosent, heter det i pressemeldingen.

– Vi er stolt av å kunne bidra med en fremtidsrettet løsningen som er med og kutter både utslipp og utgifter for våre kunder, sier Dagfinn Botnen, lede for Power Conversion i Norge.


Hybrid fremdrift


Wärtsilä har også levert hybrid fremdrift til de fire nye bøyelasterne til Teekay. Hybridsystemet bruker batterier for å spare drivstoff, håndtere effekttopper (peak load shaving) og tilfører ekstra systemredundans. Skipene vil bli bygget av Samsung Heavy Industries i Sør-Korea.