Tror på fortsatt vekst i bøyelast

Med seksten moderne bøyelastere på lange kontrakter og et overskudd i andre kvartal 2018 på 21,7 mill. USD, tror styret i KNOT Offshore Partners LP på fortsatt vekst.

Wall Street 3
KNOT Offshore Partners LP er notert på Wall Street

I kvartalsrapporten heter det at inntjeningen i tredje kvartal, som vi nå er inne i, vil bli påvirket av planlagt femårsdokking i Europa for Hilda og Torill Knutsen, men at Brasil Knutsen forventes å være i full drift hele kvartalet etter å ha vært offhire 53 dager i andre kvartal. Brasil Knutsen var da inne for dokking i Setubal i Portugal.

De seksten skipene i KNOP-flåten har en gjenværende samlet fast kontraktstid på 4,1 år i snitt.

I rapporten for andre kvartal 2018 gis det tilkjenne en tro på at etterspørselen etter bøyelastere vil vokse fordi eldre tonnasje i Nordsjøen og i Brasil må erstattes samtidig som oljevirksomheten beveger seg ut på dypere vann blant annet i Barentshavet. Kravene til fartøyene har økt.

I lys av at styret ser mulighetene for en betydelig etterspørselsvekst, utrykkes det tro på at KNOT Offshore Partners kan vokse i årene fremover.

De seksten bøyelasterne i KNOP-flåten drives av Knutsen OAS Shipping i Haugesund. Innenfor Knutsen-systemet er det i dag et femtitalls skip.

(Tekst og foto SMe)