Seglem har signert kontrakter i Kina

I anledning det norske stats- og næringslivbesøket til Kina, har Trygve Seglem signert to kontrakter med kineserne.

Tomha Shanghai2 X1 A8268
Trygve Seglem har signert kontrakter i Kina den 16. og 18. oktober i anledning det norske statsbesøket. Foto Knutsen OAS Shipping

Knutsen NYK Offshore Tankers har inngått en intensjonsavtale med Cosco Shipping Offshore Co. om bygging av to nye bøyelastere med opsjon på bygging av ytterligere to skip. Tilstede under signeringen var kong Harald og dronning Sonja. Trygve Seglem, Hans Reidar Tveitaskog, Tom Knutsen og Geir Tore Henriksen representerte Knutsen-gruppen. Flere andre norske og kinesiske selskaper var også til stede. Denne kontrakten ble signert i Shanghai.

Fra tidligere er det kjent at Knutsen har tre LNG-tankere og to bøyelastere under bygging i Korea.

TS Shipping Invest og Knutsen OAS Shipping har dessuten signert en avtale om finansiering med ICBC Financial Leasing Co. Dette gjelder for finansiering av LNG-tankeren som ble bestilt 23. mars 2018 og som skal leveres 30. juni 2020. Kontrakten ble signert i Beijing.

(Tekst SMe)