3 + 1 = 4 for Solstad Offshore

Solstad Offshore har inngått kontrakter for tre forsyningsskip og ett rørleggings- og tungløftfartøy.

Solstad Kontor
Hovedkontoret til Solstad Offshore i Skudeneshavn

Det ene forsyningsskipet som er sluttet på kontrakt, er Normand Starling. Hun skal arbeide for Shell i Brasil med oppstart i andre kvartal og varighet fast i to år. I tillegg skal to forsyningsskip i arbeid for en ikke navngitt kunde med varighet 185 dager fast og påfølgende opsjoner.

Rørleggings- og tungløftfartøyet Norce Endeavour, som Solstad fikk inn i flåten i 2012, skal i arbeid utenfor Thailand. Solstad Offshore har foruten selve installasjonsarbeidet, også hele prosjektledelsen og engineeringsarbeidet. Alt knyttet til Norce Endeavours operasjoner i Thailand, tas hånd om av rederiets kontor i Singapore.

(Tekst SMe basert på børsmeldinger. Foto SMe)