Alle som en med kadettplass

Alle maritime kandidater fra fagskole og høgskole utdannet i Bergen, på Austevoll og i Haugesund, har fått kadettplass.

Surf 11 09 19
Fra et møte i SURF (Skipsfartens Utdannings- og Rekrutteringsforum) hvor rederier og maritime skoler på Sørvestlandet møtes. Dette møtet fant sted på HVL i Haugesund den 11. september.

Samlet har 134 kandidater fra Sørvestlandet fått kadettplass.

I Norge sett under ett har 482 kandidater fått kadettplass. Sju venter fortsatt på plass. Sammenlignet med i fjor på denne tiden, representerer årets tall en betydelig forbedring. Da hadde 467 fått kadettplass, mens 40 fortsatt ventet.

Maritimt Forum har en egen kadettkoordinator som arbeider for å få de som utdanner seg ved maritime fagskoler og maritime høgskoler ut i den obligatoriske opplæringstiden til sjøs. Uten slik opplæringstid på båt, kan ikke kandidatene utløse sertifikater for å kunne seile som maskin- eller dekksoffiserer.

(Tekst SMe. Foto HVL)

Flere nyheter