Alt er mulig på Gøta-kanal i Sverige

Brødrene Klovning Shipping har fire kjemikalietankere som jevnlig seiler i Gøta-kanalen. Etter magre år tjener rederiet penger. Maritim betraktning i Haugesunds Avis.

Nordic Sund På Vei Inn I En Av Slusene I Gøta Kanalen  Foto Brødrene Klovning Shipping 002
Nordic Sund på vei inn i en av slusene i Gøta-kanalen. Foto Brødrene Klovning Shipping.

Thorskogs Slott ligger i skogen tett på Gøta elv, eller Gøta-kanalen, om du vil. Elven og kanalen er i lange strekk den samme. Den forbinder innsjøen Vänern med havnebyen Gøteborg. Thorskogs Slott var før freden i Roskilde i 1658 norsk land, og Håkon IV Håkonsson og Birger Jarl sluttet fred her i 1249. Vi var der i sommer. Vi badet i et vann tre kilometer innover i skogen. Vi passerte en liten svensk stue her, og en der. Vi leste at nåværende Thorskogs Slott ble bygget i 1892 av Petter Larsson som tjente en formue som eier av skipsverftet Thorskog Mekaniske Verksted. Vi spiste godt og sov godt. Det var varmt i luften. Deretter dro vi mot Sveriges eldste sluse.

I 1809 stod Sverige ved stupet. Finland var tapt. Det hadde vært statskupp. Faren var overhengende for at landet kunne bli delt mellom Danmark-Norge og Russland. Året etter kom den franske marskalken Jean Baptiste Bernadotte som kronprins til dette landet så langt mot nord. Han tok navnet Karl Johan. Han var full av virkekraft. Samme år ble arbeidet med Gøta-kanalen påbegynt. I 1810. Det var til og med før Karl Johan hadde lyktes med sin reorientering av svensk utenrikspolitikk. Fra østvendt til vestvendt. Den såkalte 1812-års politikken. Fra å ha øynene på det tapte Finland, til å vinne Norge. Han vant Norge. I 1814. Men et av Sveriges største infrastrukturprosjekter noensinne ble altså påbegynt midt opp i dette kaoset. Da landet stod ved avgrunnen. Jeg stod ved Sveriges eldste sluse og så ned i det mørke vannet.

Det har vært så mange omstillingsprosesser. Brødrene Klovning Shipping har vært gjennom flere av dem. Fra tørrlast i første halvdel av 1970-årene, over offshore, container og palleskip til produkttank og deretter kjemikalietankskip. I dag er rederiet i sistnevnte segment. Fra Sjøfartsbygget i Haugesund drives fire kjemikalietankskip. De ble levert som nybygg fra verft i Nederland mellom 2006 og 2008. Satsingen krevde lenge mer penger enn alltid hyggelig var, men nå går virksomheten med overskudd. – Vi ser lyst på det, sier en av eierne, adm. dir. i Hagland Gruppen, Knut W. Aanensen.

Jean Baptiste Bernadotte kom til Sverige og så alt med friske øyne. Etter å ha vunnet Norge var grunnlaget lagt for uavbrutt fred helt frem til vår egen tid. Og Sverige ble på ny en nasjon å regne med i Europa. Alt på grunn av en som kom utenfra. Det er ikke dårlig, og noe å lære av. Samtidig la Karl Johan grunnlaget for Norges selvstendighet og på sikt den naturlige balansen som i dag rår mellom de nordiske landene, selv om franskmannen aldri forstod hvorfor nordmenn og svensker skulle se skeivt til en annen. Av denne grunn ble også unionen avsluttet i 1905. Gøta-kanalen ble, som unionen, heller ingen stor suksess. Kanalen stod ferdig i 1832, men da var det ikke lenge før jernbanen gjorde sitt inntog. Det er likevel ikke poenget. Gøta-kanalen var et prosjekt, som sammen med en rekke andre både statsinitierte og private forretningsforetak, tross alt bidro til å bringe Sverige i retningen av å bli den industrielle stormakten landet fremsto som på 1900-tallet. Tenk bare på Volvo og Saab.

For Brødrene Klovning Shipping er likevel Gøta-kanalen en suksess. Skipene er nærmest på millimeteren bygget for å kunne gå gjennom de trange slusene. Det er knapt klaring til babord, til styrbord, forut og akter. Jeg stod ved den eldste av disse slusene og skulle så gjerne sett et av Klovning sine skip komme, ta plass i slusen, se vannet omslutte skroget, før Nordic Saga, Sola, Sira eller Sund, den av de fire det måtte være, reiste videre på neste etappe mot Kristinehamn nord i Vänern, forøvrig beliggende kun fire mil øst av Karlstad hvor Norge og Sverige forhandlet om betingelsene for oppløsningen av unionen sommeren 1905. I Kristinehamn ville Klovning sin kjemikalietanker ha losset metanol fra Equinor sin metanolfabrikk på Tjeldbergodden. De skjer ganske ofte, men jeg var ikke så heldig å se verken Nordic Saga, Sola, Sira eller Sund komme opp Gøta-kanlanen denne sommerdagen i slutten av juli. Det får bli til en annen gang. Jeg er blitt tilbudt lugar om bord.

Derfor ble det også et kort stopp ved Sveriges eldste sluse før vi stakk innom Vänersborg helt sør i Vänern. Bare for å konstatere at byen var blitt brent av norske styrker under Hannibal Sehesteds overkommando i 1644. Det stod innfelt i granitten på en vannfontene i sentrum. Karl Johan skal tross alt ha takk for at han fikk en slutt på slike innfall, norske som svenske, over vår felles grense. Ingen grunn lenger til å se ned i avgrunnen. Knut W. Aanensen sier at det med utgangspunkt i Brødrene Klovning Shipping er en ambisjon å bygge et kjemikalietankskipsmiljø i Haugesund. Jeg stod ved Sveriges eldste sluse og så ned i det mørke vannet, men tenkte at alt ville ha sett annerledes ut med et skip på plass. Det handler om å se med friske øyne.

(Tekst SMe)