Arbeider med en finansiell løsning

Solstad Offshore leverer bedre EBITDA i andre kvartal 2019 sammenlignet med samme kvartal i fjor, men rederiet må ha en finansiell løsning.

Solstad Kontor
Solstad Offshores hovedkontor i Skudeneshavn

EBITDA i andre kvartal 2019 beløper seg til 440 millioner kroner mot 356 millioner i samme periode i fjor.

Egenkapitalen er negativ med i overkant av 1,6 milliarder kroner. Dette, sammen med en presset likviditet, medfører at styret skriver at Solstad Offshore og kreditorene arbeider med en finansiell restrukturering av selskapet. Det heter at en slik restrukturering kan komme til å innebære en vesentlig utvanning av aksjonærene.

(Tekst og foto SMe)