Årets maritime studenter kåret

I tilknytning til avslutningen for maritime studenter i Haugesund Rederiforening nylig, ble årets studenter kåret med til sammen 45.000 kroner i stipend fra Stiftelsen Sjømenns Aldershjem.

Årets Studenter 2019
F.v. Torgeir Wiersen, nautisk linje Fagskolen Rogaland, Øyvind Bårdsen, Stiftelsen Sjømenns Aldershjem, Eivind Østebøvik Eriksen, nautikk HVL og Terje Lodden Eidesvik, maskinteknisk linje Fagskolen Rogaland.

Bak pristildelingen ligger en helhetsvurdering som innbefatter såvel faglige resultater som studentens interaksjon med andre studenter.

Torgeir Wiersen, Eivind Østebøvik Eriksen og Tere Lodden Eidesvik var blant flere nominerte, men var de tre som stakk av med heder og en sjekk på 15.000 kroner hver.

(Tekst og foto SMe)