Arriva Shipping bestiller nybygg

Det hører med til sjeldenhetene at et norsk tørrlastrederi bygger nytt. Arriva Shipping i Ølensvåg er blant de sjeldne.

Arriva 1 Photo 1 1
Illustrasjon: Arriva Shippings nye selvlosser som skal bygges i Kina.

Arriva Shipping AS har en historie tilbake til 1972. For første gang i rederiets historie bestilles det nå et nybygg.

Ny 8.500 tonner

- Sammen med samarbeidspartnere, gjennom selskapet Arriva Innovation AS, har vi satt i bestilling et tørrlastskip på 8.500 dødvekttonn. Hun vil få en lengde på 120 meter og skal bygges ved et kinesisk verft basert på design MDC 1309 «ECOLUTION, men utstyres og ferdigstilles i Norge. Skipet skal utstyres for operasjon innen «selv losser-segmentet» i nordeuropeisk fartsområde. Levering fra verftet forventes i andre halvdel av 2020, sier adm. dir. Sindre Matre.

Designet er utviklet i nært samarbeid med Marine Design & Consulting AS i Bergen. Teknisk spesifikasjon innbefatter innovative og fremtidsrettede løsninger med spesiell fokusering på energieffektivitetsfaktorer og et miljømessig «grønt fotavtrykk». Store batteripakker vil bli installert, og skipet vil kunne legge til og fra kai uten utslipp og ikke minst skal skipet kunne seile utslippsfritt i forbindelse med inn- og utseilinger til havner. I tillegg vil losseoperasjonene skje elektrisk og utslippsfritt.

- Arriva Shipping ønsker med denne investering i et helt nytt skip å tilby våre kunder enda bedre logistikk og et grønt fotavtrykk på konkurransedyktige vilkår, sier Matre.

Øker også med innleie

I tillegg til bestilling av nybygg, øker Arriva Shipping sin operative flåte med innleie fra Peak Group AS av M/S «Peak Sauda». Dette skipet er på 5.000 dødvekttonn og fører hollandsk flagg. Det er kjøpt inn av Peak Group og bygget om til selvlosser mot kontrakt med Arriva Shipping. Peak Group er for øvrig en av Arriva Shippings samarbeidspartnerne i Arriva Innovation AS.

Arriva Shipping omsatte for ca. NOK 350 millioner i 2018 og opererer en flåte bestående av 6 egne og 8 innleide skip på såkalte behovskontrakter. Skipene opererer hovedsakelig i Nord-Europa hvor typiske laster er betong- og asfalttilslag, tømmer, flis, kull, koks, jernmalm, gips, salt og betongelementer. I 2018 ble det fraktet ca. 4,0 millioner tonn.

Samlet sett representerer partnerne i Arriva Innovation en nærskipsfartsflåte bestående av 60 skip som til sammen frakter ca. 14 millioner tonn per år og som omsatte for nærmere NOK 1.5 milliarder i 2018.

(Tekst hovedsakelig fra pressemelding. Illustrasjon Arriva Shipping)