Bytter Karmsund ut med Haugesund

Fagskolen Rogaland studiested Karmund, maritim avdeling, heter fra nå av Fagskolen Rogaland studiested Haugesund, maritim avdeling. Men hvorfor?

Jan Tore Tønnensen Nilsen
Jan Tore Tønnesen Nilsen leder Fagskolen Rogaland studiested Haugesund, maritim avdeling.

Den maritime fagskolen i Haugesund ble skilt ut fra Karmsund vidergående skole i 2017 og ble en del av Fagskolen Rogaland. Fagskolen har en samlet ledelse med en felles rektor, som sitter i Stavanger, og ett fagskolestyre. Fagskolens maritime avdeling i Haugesund ledes av Jan Tore Tønnesen Nilsen.

- Med studiested Karmsund i navnet vårt, ble vi ble forvekslet med Karmsund videregående skole. Undervisningsfasilitetene våre ligger nær denne skolen, men vi er nå en helt selvstendig enhet som tilbyr høyere yrkesfaglig utdanning. For å få frem dette, var det nødvendig å skifte navn. Vi ble tidligere forvekslet, sier Nilsen.

Fagskolen Rogaland studiested Haugesund, maritim avdeling tilbyr dekks- og maskinoffiserutdanning foruten at skolen nylig fikk godkjent fagskoleutdanning innenfor forpleining til sjøs.

(Tekst og foto SMe)