DeepOcean handler lokalt

DeepOcean har forlenget kontrakten undervannsentreprenøren har med Solstad Offshore på leie av konstruksjonsskipet Normand Jarstein.

Normand Jarstein
Normand Jarstein på Garpaskjær i Haugesund.

Forlengelsen er i følge en børsmelding på minimum 200 dager med oppstart i første kvartal 2020. Deretter har DeepOcean opsjon på ytterligere forlengelse av kontraksforholdet i ett år.

DeepOcean skal bruke Normand Jarstein i operasjoner både mot fornybart og olje- og gassprosjekter.

(Tekst og foto SMe)

Flere nyheter