Gladnyhet fra Deloitte om elektrisk fremdriftsmaskineri og NOx-avgift

- Hvorvidt en bedrift må svare NOx-avgift avhenger av effekten på fartøyets fremdriftsmaskineri, sier Endre Hovden Betanzo i Deloitte.

Endre Hovden Betanzo
Endre Hovden Betanzo er senioradvokat hos Deloitte.

- Etter særavgiftsforskriften § 3-19-1 bokstav a vil avgiftsplikten omfatte "framdriftsmaskineri med samlet installert effekt på mer enn 750kW", føyer han til.

Fra 1. januar 2019 er det presisert i et nytt annet ledd av forskriften at "ved beregningen av effekt etter bokstav a og b, skal effekten av elektromotorer og elektrokjeler ikke tas med".

- Dette kan være godt nytt for et rederi som har skip med batteri-elektriske eller hybrid-elektriske løsninger, eller planlegger å investere i slike, sier Betanzo.

Han viser til et eksempel:

Rederiet har bestemt seg for å skifte ut den diesel-elektriske fremdriftsmotoren i et bulkskip på 1500 kW med et tilsvarende batteri-elektrisk fremdriftssystem på 1500 kW. Det blir installert et diesel-elektrisk aggregat på 750 kW som reserve, eller for å lade batteriene i perioder der landstrøm ikke er tilgjengelig.

Før utskiftningen hadde fartøyet en samlet installert effekt på 1500 kW, og var følgelig NOx-pliktig etter regelverket.

Etter utskiftningen er den installerte effekten i utgangspunktet 2250 kW, men etter presiseringen av avgiftsregelverket skal en ikke ta med effekten fra elektromotoren i beregningen av samlet installert effekt. Dette betyr at det kun er effekten fra reservemotoren på 750 kW som skal medregnes. Skipet er i så fall ikke lenger NOx-avgiftspliktig etter § 3-19-1.

- En investering i elektrisk fremdriftsmaskineri og hybrid-løsninger kan derfor, utover den miljømessige gevinsten, medføre betydelige avgiftslettelser for et rederi med små og mellomstore fartøy. Vi oppfordrer derfor alle fartøyeiere som har investert i elektrifisering av sine fartøy, eller planlegger å investere i dette, om å undersøke hvorvidt skip nå faller under innslagspunktet for NOx-avgift, sier Endre Hovden Betanzo.

Samtidig viser han til at blant annet ENOVA etter søknad kan tilby bedriften økonomisk støtte for elektriseringsprosjekter.

(Tekst SMe i samarbeid med Deloitte. Foto Deloitte)