Det går bedre i HK Shipping Group

- Skipsfartsmarkedene som vi er i, har hatt et oppsving, sier daglig leder i Kopervik Ship Managment, driftsselskapet i HK Shipping Group.

Frimann Skeie
Kopervik Ship Management holder til i Kopervik som et datterselskap i HK Shipping Group.

Legland skriver i rederiets nyttårshilsen til ansatte, aksjonærer og forbindelser, at det er uklart om forbedringen skyldes mer last eller færre skip i markedet, men at rederigruppen uansett tjener mer penger.

- Likevel er det utfordringer. Vi kjenner ikke konsekvensene av Brexit og om britenes utmelding av EU vil påvirke fraktratene. Det er dessuten en pågående handelskrig mellom USA og Kina, og en pågående konflikt mellom Ukraina og Russland. Vi vet ikke, men jeg er redd alt dette vil kunne virke negativt, skriver Legland.

Han viser ellers til ikrafttredelsen av ballastkonvensjonen i september 2019 og at denne kan tvinge mye eldre tonnasje ut av markedet.

- Vi tror konvensjonen kan bli en "game changer", men at Kopervik Ship Management kommer positivt ut. Rederiet har kvalitetstonnasje, ikke minst grunnet godt mannskap ombord, som tar vare på skipene, og dyktige folk i landorganisasjonen vår, skriver Ivar Arne Legland.

(Tekst som utdrag fra Kopervik Ship Management sitt rederiblad. Foto SMe)