Det går mot lysere tider

Maritim Rapport 2019 forteller at offshorekrisen er i ferd med å slippe taket, men at særlig offshorederiene fortsatt kjenner på store utfordringer.

Maritim Rapport 2019 Nyhet Nettside

Rapporten er rykende fersk og bygger på en kartleggingsundersøkelse blant maritime og offshorerelaterte bedrifter på Haugalandet og i Sunnhordland hvor svarene er hentet inn fra den 12. november til den 5. desember 2018.

Samlet omsetning i klyngen var i 2018 44,01 milliarder kroner. Ved utgangen av året sysselsatte næringen 16.937 arbeidstakere.

Ved utgangen av 2017 meldte 37 % av bedriftene at de trodde omsetningen fremover kom til å bli god. Det var en betydelig høyere andel enn året før. Ved utgangen av 2018 melder hele 46,3 % at omsetningen i 2019 kommer til å bli god. Vi må tilbake til 2014, altså året før offshorekrisen rammet for fullt, for å finne tilsvarende optimisme, men er likevel et stykke bak 2012 da 62 % av bedriftene trodde på en god omsetning for det kommende året.

Maritim Rapport 2019 teller 48 sider. Du kan lese utdypende om den maritime næringen på Haugalandet og i Sunnhordland her.