Dette bør du tenke på ved skipsopphugging

Advokatfirmaet Eurojuris Haugesund og Maritimt Forums skipsopphuggingsseminar ble besøkt av flere rederier og Sjøfartsdirektoratet. Problemstillingene er flere.

Werner Dagsland
Werner Dagsland

Norge var første land som ratifiserte Hongkong-konvensjonen, men en av problemstillingene er at denne konvensjonen om skipsopphugging, eller gjenvinning av skip som det egentlig heter, ikke er ratifisert av tilstrekkelig antall stater. Det betyr at rederier som bruker norsk flagg eller EU-flagg må følge et regionalt regelverk.

Advokatfullmektig Werner Dagsland viste til EU sin forordning om «sikker og forsvarlig gjenvinning av skip» (SRR).

– Forordningen bygger på Hongkong-konvensjonen, men inkluderer to andre farlige materialer (PFOS og HBCDD) foruten å kreve at skip bare skal gjenvinnes ved EU-godkjente anlegg, sa Dagsland.

Alle EØS-skip som er over 500 bruttotonn og som ikke utelukkende operer innenlands gjennom hele skipets levetid, er omfattet av EUs skipsgjenvinningsforordning. Det siste håndheves strengt.

– Det innebærer at skipet aldri har vært ute av for eksempel norske farvann gjennom sin levetid. Seiles skipet til verkstedsopphold i utlandet, regnes dette som om skipet har operert utenlands. Slik blir det omfattet av forordningen, sa Werner Dagsland.

Saken med skipet Harrier, tidligere Tide Carrier, dannet et bakteppe for skipsopphuggingsseminaret. Et selskap i Singapore har vedtatt en bot på sju millioner kroner for brudd på forurensnings- og straffeloven. Det skjedde etter at selskapet forsøkte å seile Harrier til ulovlig opphugging.

- For andre skip enn de som omfattes av SRR, gjelder det generelle regelverket for grensekryssende transport av avfall. Og det er ikke tvilsomt at skip som skal fases ut regnes som avfall etter det såkalte grensekryssregelverket. Det innebærer at skip som befinner seg i EØS-området ved «end-of-life», i dag ikke lovlig kan sendes ut av OECD, sa Dagsland.

Han viste som tommelfingerregel til at et rederi alltid bør gjøre undersøkelser før et skip selges, i alle fall dersom det kan tenkes skipet er på vei mot opphugging.

– Enkelte rederier har klausuler ved salg som skal forhindre ulovlig opphugging. Så er det nok et mer åpent spørsmål om det i seg selv er nok, eller om rederiet i tillegg må gjøre aktive undersøkelser om kjøpers intensjoner, sa Werner Dagsland.

Du kan bla gjennom Werner Dagsland sin presentasjon her.

(Tekst og foto SMe)