Dine investeringsmuligheter i havrommet

Sammen med Validè Haugesund og Gründerloftet, arrangerte nylig DNB i Haugesund investorfrokost. Sjømat og elektrifisering peker seg ut som spennende investeringsmuligheter.

Investorfrokost Dnb
Om lag 40 deltok på investorfrokosten hos DNB i Haugesund.

– Vi tror på forretningsmulighetene i havbaserte næringer frem mot 2050, innledet banksjef Arne-Helge Vaage med. Han ble fulgt av Andreas Heskestad fra Blue Planet, Rikke Lønning fra Validè og Hege Økland fra NCE Maritime Clean Tech.

Sjømat

– Havet er fremtiden. Alle kjenner disse tallene, men jeg sier det på ny. Det er nå 7,5 milliarder mennesker på kloden. 70 prosent av kloden består av hav. 30 prosent består av land. I dag dekkes kun to prosent av matbehovet av sjømat. Vi tror på en dobling i sjømatnæringene frem til 2030 og en mangedobling frem mot 2050, sa Heskestad.

Heskestad fortalte om Stiim Aqua Cluster med 52 medlemmer som arbeider for å løse bærekraftutfordringene innenfor sjømatnæringene. Ett av medlemmene i klyngen er Aibel, men Heskestad ønsket seg økt engasjement på Haugalandet.

– Vi ønsker oss en ansatt i regionen som jobber med Stiim, sa han.

Andreas Heskestad ser særlige muligheter for den vestlandske offshore og maritime næringen inn mot havbruk til havs.

– Her vil offshorekompetansen komme til god anvendelse, sa han.

Slik som med havvind, er det grunn til å tro at myndighetene snart avsetter områder til havs for offshore havbruk.

Elektrifisering

Hege Økland i NCE Maritime Clean Tech leder en klyngeorganisasjon mange ser til som et vellykket eksempel på klyngeutvikling.

– Kapitalmiljøene søker vekk fra «stranded assets», sa hun og siktet til risikoen det er å bli sittende med eiendeler som ikke lenger samsvarer med nye miljøkrav.

I offshoreskipsfarten og fergetrafikken har Norge sett en rask utvikling mot elektrifisering.

– Menon har lagt frem tall som viser at mulighetene for en eksportrelatert verdiskaping knyttet til en fremskyndet elektrifisering i Norge er på hele 210 milliarder kroner, sa Hege Økland.

Dette tilsvarer over 100.000 årsverk i den norske offshore leverandørindustrien.

I dag står innenriks skipsfart i Norge for ni prosent av samlede klimautslipp. Regjeringens mål er at dette skal reduseres med 50 prosent innen 2030.

(Tekst og foto SMe)