Disse utgjør valgkomiteen i Maritimt Forum

Etter vedtektsendringer i Maritimt Forum for Haugalandet og Sunnhordland, er prosessen bak styrevalg forenklet. Fem personer er utgjør den nye valgkomiteen.

Maritimt Forum

Vedtektsendringene ble omtalt i forrige nyhetsbrev.

Den nye valgkomiteen ble satt sammen i et styremøte den 9. september. De valgte er deretter blitt forespurt om de vil tiltre vervet med en funksjonstid på to år. Dette har hver og en nå bekreftet.

Valgkomiteen i Maritimt Forum for Haugalandet og Sunnhordland er slik sammensatt:

  • Vibeke Vikse Johnsen - rådmann Karmøy kommune
  • Kristine Skeie - adm. dir. HK Shipping Group
  • Hans-Petter Nesse - adm. dir. Wärtsilä Norway
  • Geir Egil Østebøvik - adm. dir. Imenco
  • Birgitte W. Johansen - CFO Reach Subsea

Valgkomiteen møtes første gang den 6. desember for å forberede styresammensetningen med virkning fra februar 2020.